Een niet te vergeten onderdeel van de aanplant, maar wel veelal verwaarloosde factor, is de nazorg. Deze is minstens even belangrijk, als het al niet belangrijker is, als de aanplant. Zorg ervoor dat de boom in ideale omstandigheden zichzelf kan aanpassen aan zijn nieuwe omgeving en dat hij zo weinig mogelijk crisisprikkels ervaart zoals droogte of extreme natte.

hello