Boomonderhoud en verzorging

Een boom moet z’n ding kunnen doen. Verzorging of snoeiwerken zijn in principe nooit nodig, enkel door menselijke factoren. Afhankelijk van de boom, locatie en menselijke factor, passen we een geschikt onderhoud toe.

Snoeien volgens noodzaak

Een boom snoeien doe je niet zomaar. Goed snoeien vraagt een een duidelijke visie en een correct plan van aanpak. We kiezen de juiste snoei voor de juiste boom op het juiste moment.

Meer info
Snoeien volgens noodzaak

Verwijderen van bomen bij gebreken of overmacht

Een gezonde boom vellen, dat doen we niet zomaar. We onderzoeken steeds of de noodzaak om te vellen gegrond is en gaan gericht te werk om zonder gevaar of schade de boom neer te halen.

Meer info
Verwijderen van bomen bij gebreken of overmacht

Stormschade of acuut gevaar

Schade door een omgevallen boom of afgewaaide takken, daar droomt niemand van. Met onze stormsets kunnen we veilig en snel de losse delen verankeren, de boom of taken weghalen en de schade opmeten.

Meer info
Stormschade of acuut gevaar

Verwerking en herbestemming

Voor iedere tak die we snoeien of boom die we vellen, zoeken we een nieuwe bestemming. Soms nuttig, soms creatief. Afhankelijk van het materiaal en de hoeveelheid, kiezen we de beste manier van recyclage.

Meer info
Verwerking en herbestemming