Boomonderzoek (VTA)

Een Visual Tree Assessment (VTA) of boomonderzoek is een verslag over één specifieke boom. Zowel in je tuin, parkzone of bos kunnen we voor elke specifieke boom een VTA opmaken. We voeren een boomveiligheidscontrole uit en maken een uniek rapport op. In een VTA staat ook vermeld wanneer een hersnoei of nieuwe controle nodig is.

Wil je een VTA van een specifieke boom in jouw tuin, park of bos?

We komen graag langs om een controle uit te voeren en een inventaris op te stellen met de gebreken en conditie.

Observeren, beoordelen, adviseren

In tegenstelling tot inventarisatie, dat op een heel bos van toepassing kan zijn, gaat een VTA vaak over één boom in het bijzonder. Een VTA is een methode die bestaat uit drie stappen om eventuele gebreken aan een boom te herkennen en te analyseren.

No items found.

1

Observatie: onderzoeken van de binnen- en buitenkant van de boom + controle van de ondergrondse en bovengrondse factoren.

2

Beoordeling: problemen die aan het licht komen na de observatie, worden gedetailleerd beschreven en geordend op basis van hoe dringend een behandeling nodig is.

3

Advies: op basis van het onderzoek en de problemen die aan het licht komen, stellen we een plan van aanpak op om de boom veilig te stellen en verdere risico’s of schade te vermijden.

No items found.
Boomonderzoek (VTA)

Tip!

Boomonderzoek (VTA)

No items found.

1

Observatie: onderzoeken van de binnen- en buitenkant van de boom + controle van de ondergrondse en bovengrondse factoren.

2

Beoordeling: problemen die aan het licht komen na de observatie, worden gedetailleerd beschreven en geordend op basis van hoe dringend een behandeling nodig is.

3

Advies: op basis van het onderzoek en de problemen die aan het licht komen, stellen we een plan van aanpak op om de boom veilig te stellen en verdere risico’s of schade te vermijden.