Herwaarderen van parkzone

In een parkzone is er veel meer controle dan in een boszone. Vooral voor de veiligheid van de bezoeker nemen we soms ingrijpende beslissingen.

Een parkzone herwaarderen?

We houden rekening met de toegankelijkheid van de mens en de eventuele gevaren om jouw parkzone te optimaliseren.

Park of bos?

Het grote verschil tussen een boszone en een parkzone is de aanwezigheid van de mens. Openbare bossen met wandelpaden, speelzones, recreatieve doeleinden,... moeten een stuk beter onderhouden en opgevolgd worden dan ‘wilde’ boszones.

No items found.

No items found.

Veiligheid is primair

In parkzones nemen we soms drastische beslissingen, vooral in het kader van de veiligheid voor de bezoeker. Wanneer een boom al meermaals voor problemen zorgde en niet te vertrouwen is, zullen we sneller overgaan tot vellen. Als beheerder van een parkzone valt het niet te permitteren een boom te laten omvallen en onveilige situaties te veroorzaken. We houden in zo’n geval minder rekening met de natuurlijke leefomgeving van de boom, maar nemen vooral beslissingen op menselijk niveau. Soms moet de mens wijken in plaats van de boom. Dit doen we door bepaalde zones af te bakenen of een wandelpad te verplaatsen.

Herwaarderen van parkzone

Tip!

Herwaarderen van parkzone

No items found.