Werfvoorbereiding

Een bos moet niet zomaar wijken voor een werf. We maken voor de start van de bouw een werfadviesplan op, voeren werfcontroles uit en zorgen voor de correcte vergunningen. Zo vermijden we schade aan de bomen en hun wortels.

Werfadviesplan

Soms moeten bomen wijken voor gebouwen. Dat kan, maar niet zomaar en zonder meer. In samenspraak met de architect, bouwheer of aannemer en de bevoegde overheidsdiensten stellen we een adviesplan op om zoveel mogelijk schade te voorkomen.

Meer info
Werfadviesplan

Technische werfcontrole

Een adviesplan moet uiteraard opgevolgd worden. Daarom voeren we tijdens de bouwwerken ook een technische controle uit. Wanneer we zien dat ons advies niet gevolgd wordt, grijpen we in.

Meer info
Technische werfcontrole

Bijstand omgevingsvergunning

Wanneer een BEA voltooid is, komen we altijd tot een conclusie en advies. Aan de hand daarvan maken we een omgevingsvergunning. Daarin stellen we vast wat er in de omgeving rond een aanplant gebeurt en welke invloed dat heeft. Belangrijk hierbij is dat de vergunning op tijd wordt aangevraagd en er signalisatie geplaatst wordt aan de rand van de weg.

Meer info
Bijstand omgevingsvergunning