Doordachte verjonging

In het beheersplan van een boszone wordt ook gedacht aan de toekomst van het bos. Om de bomen zo optimaal mogelijk te houden, voeren we doordachte verjonging uit.

Jouw bos in optimale staat houden?

We maken graag een beheersplan op en houden rekening met doordachte verjonging, diervriendelijk beleid en het bos als ontmoetingsplaats voor de mens.

Inventarisatie met oog op de toekomst

Een bos heeft in veel gevallen geen controle, onderhoud of opvolging nodig. Wanneer er een wandelpad het bos doorkruist of er een speel- en recreatiezone is aangelegd, worden de omliggende bomen uiteraard wel geïnventariseerd en opgevolgd. Hoe dieper je in het bos zelf gaat, hoe minder er aan bomenbeheer gedaan wordt. Toch worden sommige bossen wel beheerd, voor het welzijn van de aanplant en de toekomst van het bos.

Zo gaan wij er bij bepaalde bossen voor kiezen om doordachte verjonging toe te passen, als resultaat van het beheersplan. Hier gaat het niet om een boomeffectanalyse (of BEA), maar eerder over een boseffectanalyse. We bekijken welke bomen er dominant zijn, welke soorten aanplanten er zijn en hoe we het bos kunnen optimaliseren.

No items found.

No items found.

Wijkers en blijvers

Soms kiezen we er bewust voor om het bos uit te dunnen en een bepaald percentage van de bomen te vellen. In de plaats daarvan geven we kans aan nieuwe aanplanten om te groeien en ontwikkelen en zorgen we voor een nieuwe generatie die het bos beter maakt. We selecteren toekomstbomen die sowieso blijven staan en creëren ruimte voor bijvoorbeeld hazelaars, meidoorns,...

Doordachte verjonging

Tip!

Doordachte verjonging

No items found.