Bijstand omgevingsvergunning

Wanneer een BEA voltooid is, komen we altijd tot een conclusie en advies. Aan de hand daarvan maken we een omgevingsvergunning. Daarin stellen we vast wat er in de omgeving rond een aanplant gebeurt en welke invloed dat heeft. Belangrijk hierbij is dat de vergunning op tijd wordt aangevraagd en er signalisatie geplaatst wordt aan de rand van de weg.

Bijstand nodig voor jouw omgevingsvergunning?

We schrijven een conclusie en advies om de invloed op jouw aanplanten samen te vatten.

Nooit kappen zonder te klappen

Een bebost stuk grond kan je niet zomaar kappen om daarop een huis te bouwen. Elke architect die dat wil doen, heeft een ontbossingsvergunning nodig. Uiteraard dienen we geen ontbossingsvergunning in zonder na te denken over de aanplant op dat stuk grond.

We voorzien naast een omgevingsvergunning ook in boombescherming tijdens de werken. Dit gaat van het afzetten van wortelzones tot het verantwoord maken om over de grond te rijden met zware machines. Hiervoor gebruiken we vaak een zachte laag houtsnippers met daarop speciale rijplaten.

No items found.

No items found.
Bijstand omgevingsvergunning

Tip!

Bijstand omgevingsvergunning

No items found.