Bosbeheer

De praktische uitvoering van een beheersplan, is het bosbeheer. We werken als bosbeheerder aan de toekomst en houden rekening met het bos zelf, maar ook met de mens.

Een beheersplan omzetten in effectief bosbeheer?

We zetten hard in op biodiversiteit en de gezondheid van het bos.

Het nut van bosbeheer

Als bomenbeheerder en bosbeheerder zorgen we ervoor dat het bos gezond en vitaal blijft. Soms kiezen we er bewust voor om een bos uit te dunnen om meer licht toe te laten. Wanneer het bos lichtdoorlatend is, wordt ongecontroleerde groei geremd en is er een betere ontwikkeling van de bestaande en komende vegetatie. Kan een bos niet genieten van optimale leefomstandigheden? Dan zullen we snoeien, vellen of verjongen. Hier onderzoeken we steeds de impact van het zonlicht en de uitdroging van de bosbodem.

No items found.

No items found.

Oogst komt op de tweede plaats

Vroeger draaide bosbeheer vooral om de productie en oogst van hout. Sinds enkele jaren is dat perspectief wat veranderd en is de versterking van de biodiversiteit belangrijker geworden. Te commercieel bosbeheer laten we met bomenbeheren.be sowieso links liggen. We zullen nooit aanplanten of vellen met het oog op een georganiseerde kap of oogst.

Hebben we toch houtoogst? Dan recycleren we dat in Arbix houtsnippers of andere duurzame toepassingen. Deze houtsnippers komen altijd van een restproduct en nooit van een bewust aangeplant en gekapt bos. Is er geen houtoogst? Dan zijn er ook even geen houtsnippers. Daarnaast verwerken we in onze eigen zagerij de grotere, bruikbare stammen tot volwaardige product voor de houthandel. Zo dragen we bij aan het hergebruik van de natuur en houden we duurzaamheid in stand.

Bosbeheer

Tip!

Bosbeheer

No items found.