Boomeffectanalyse (BEA)

Een boomeffectanalyse, of kortweg BEA, is een specifieke analyse voor een boom of meerdere bomen waarvan er in de omgeving iets verandert. Het vormt een garantie voor de boom, zodat die duurzaam kan blijven staan waar hij staat en geen hinder zal ondervinden van omgevingswerken.

Wil je een BEA van jouw tuin, park of bos?

We komen graag ter plaatse langs om de analyse op te stellen en de invloed in te schatten.

BEA als bescherming tijdens bouwwerken

Zo’n effectanalyse is vaak nodig bij (nieuw)bouw- of renovatiewerken. Werkzaamheden in de buurt van een boom brengen bijna altijd gevolgen met zich: de doorwortelbare ruimte wordt platgereden, de boomspiegels worden aangetast, de grondwatertafel wordt beïnvloed,...

No items found.

No items found.

Met een BEA wordt onderzocht wat er zal veranderen aan de huidige leefomgeving en situatie van de boom en hoe die daarop zal reageren. Daarnaast onderzoeken we ook of en hoe de boom kan worden geïmplementeerd in het project. Als de werken invloed zullen hebben om de boom, worden er richtlijnen opgesteld om de bouwwerken zodanig aan te passen en het effect op de aanplant zo miniem mogelijk te houden. Dit alles wordt in een werfadviesplan gegoten, waarin bepaalde voorwaarden worden uitgeschreven en verdere schade aan de boom vermeden wordt.


In sommige gevallen worden de bouwwerken effectief afgekeurd, wanneer de invloed op het bomenbestand te groot is. Dit kan gaan over mogelijke gevolgschade van de werken, belemmering van het zicht, ongemak door extra wind, …

Boomeffectanalyse (BEA)

Tip!

Boomeffectanalyse (BEA)

No items found.