Restauratie en herwaarderen van bestaande boomzones

Bossen in handen van de mens, vragen onderhoud. Om extra schade te vermijden, gaan we preventief onderzoek doen naar de situatie van de bomen.

Een boszone restaureren of herwaarderen?

We komen graag langs om een plan van aanpak op te stellen voor de toekomst van jouw boszone.

Gevolgschade vermijden

Boomzones die lange tijd niet opgevolgd worden, kunnen sneller aftakelen en sterven. Met het oog op de toekomst restaureren we daarom bepaalde boomzones, om later schade of sterfte te vermijden.

No items found.

No items found.

We gaan preventief kijken hoe de situatie van bepaalde bomen in hun omgeving is. Bomen die in de aftakelingsfase zitten, zullen plaats moeten maken voor gezonde bomen en nieuwe aanplanten. Dit gebeurt steeds op een verantwoorde manier, we selecteren niet zomaar met de natte vinger welke bomen moeten wijken en welke mogen blijven. We herwaarderen eerst steeds de omgeving van de boom, vooraleer we vellen. Als het niet anders kan, gaan we over tot verwijdering.

Restauratie en herwaarderen van bestaande boomzones

Tip!

Restauratie en herwaarderen van bestaande boomzones

Nieuwe meerwaarde voor plant en dier

Het herwaarderen van een bestaande boomzone heeft niets te maken met menselijke veiligheid. Omgevallen bomen of bomen met een aantasting zullen we in deze gebieden nooit preventief verwijderen. Ze vormen een ideale habitat voor andere soorten beplanting (zoals paddenstoelen) en dieren (zoals spechten), waardoor ook deze een nieuwe meerwaarde creëren.No items found.