Verwijderen van bomen bij gebreken of overmacht

Een gezonde boom vellen, dat doen we niet zomaar. We onderzoeken steeds of de noodzaak om te vellen gegrond is en gaan gericht te werk om zonder gevaar of schade de boom neer te halen.

Heb je een (zieke) boom die moet wijken?

We onderzoeken de ernst van de aantasting, of de boom geveld moet worden en welke aanplant er in de plaats kan komen.

(On)zichtbare aantasting: technisch onderzoek & diagnose

Ook al moeten bomen in principe nooit gesnoeid worden, sommige factoren zorgen ervoor dat het niet anders kan. Bij acuut gevaar of (parasitaire) aantasting is een drastische snoei of verwijdering soms de enige optie. Na de verwijdering voorzien we uiteraard een nieuwe, gepaste aanplant.

Een boom die er aan de buitenkant perfect gezond uitziet, kan binnenin al volop aftakelen. Bomen waarvan de bewortelbare ruimte rondom aangetast is, zullen na verloop van tijd hinder ondervinden. We nemen een echo van de binnenkant van de boom, controleren de bovengrondse en ondergrondse omgeving en stellen op basis van een aantal onderzoeken de diagnose of de boom geveld moet worden.

No items found.

No items found.

Beter een goede buur dan een overhangende boom

Ook bij overhangende takken of een geschil tussen buren onderling, gaan we vaak over tot het verwijderen van de boom. Als particulier is het niet rendabel om jaarlijks te snoeien, op lange termijn heeft dit ook voor de aanplant zelf geen nut. In zo’n gevallen verwijderen we de boom en gaan we samen op zoek naar de beste aanplant die in de plaats kan komen. Hierbij houden we rekening met de omgeving, het onderhoud en de smaak van de eigenaar. Een boom die om bepaalde redenen weg moet, creëert dus plaats voor een vervanger.

Verwijderen van bomen bij gebreken of overmacht

Tip!

Verwijderen van bomen bij gebreken of overmacht

No items found.